Brede welvaart Den Haag

Brede welvaart is een manier om kwaliteit van leven in beeld te brengen aan de hand van statistische indicatoren. Het CBS heeft een regionale monitor ontwikkeld waarmee brede welvaart voor alle gemeenten, regio's en provincies in Nederland op een eenduidige en onderling vergelijkbare wijze in beeld wordt gebracht. De resultaten publiceert het CBS op haar online dashboard. Het CBS onderscheidt in haar regionale monitor twee dimensies:

  • "hier en nu" - dit betreft persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven
  • "later" - dit betreft de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben voor een zelfde niveau van welvaart als de huidige generatie
Hoe de gemeente Den Haag "scoort" op de onderscheiden indicatoren is samengebracht in onderstaande tabel. Daarbij wordt ook de positie ten opzichte van alle andere Nederlandse gemeenten getoond. Daarnaast is het mogelijk om de resultaten voor Den Haag te vergelijken met die van de andere grote gemeenten (G5). Een korte toelichting op de indicatoren vindt u naast de indicatoren door met uw cursor over het i-tje () te bewegen.Een korte toelichting op de indicatoren vindt u onderaan het document.

Hier en nu

Thema's Score
Amsterdam Rotterdam Utrecht Eindhoven Jaar meting Recente ontwikkeling Trend afgelopen jaren Positie t.o.v. alle regio's Positie in G5
Welzijn
Tevredenheid met het leven 80.7% 81.1% 78.5% 85.2% 83.2% 2020 -2,4% N.B. 232 van 235 4
Tevredenheid met vrije tijd 72.4% 70.6% 71.3% 71.2% 73.1% 2020 3,3% N.B. 211 van 217 2
Materiële welvaart
Mediaan besteedbaar inkomen € 23,600 € 23,600 € 22,000 € 25,200 € 24,200 2019 2% Positief 331 van 352 3/4
Bruto Regionaal Product (COROP) € 41,500 € 80,500 € 44,500 € 51,800 € 49,300 2020 -2,8% Geen 8 van 40 5
Gezondheid
Overgewicht 47.1% 39.3% 49.6% 37.6% 44.3% 2020 -0,4% Geen 69 van 353 4
Levensverwachting bevolking 80.8 jr 81.1 jr 80.3 jr 81.4 jr 81.3 jr 2019 N.B. N.B. 316 van 355 4
Ervaren gezondheid (% (zeer) goed) 76.0% 79.3% 75.2% 83.1% 77.9% 2020 1,7% Geen 303 van 353 4
Personen met één of meer langdurige ziekten 31.6% 28.7% 31.7% 26.5% 30.9% 2020 -1,7% Geen 142 van 353 4
Arbeid en vrije tijd
Netto arbeidsparticipatie 64.0% 68.4% 63.3% 73.2% 69.0% 2020 -0,9% Geen 334 van 355 4
Bruto arbeidsparticipatie 67.7% 72.2% 67.2% 76.2% 72.2% 2020 -0,7% Geen 316 van 355 4
Hoogopgeleide bevolking 38.9% 51.3% 35.2% 59.2% 43.9% 2020 0,6% Positief 49 van 355 4
Werkloosheid 5.4% 5.3% 5.8% 4.0% 4.4% 2020 0,3% Geen 353 van 355 4
Vacaturegraad N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.
Tevredenheid reistijd van/naar werk 86.6% 84.7% 80.6% 83.6% 85.1% 2020 4,4% N.B. 8 van 112 1
Wonen
Tevredenheid met woonomgeving 76.2% 79.6% 71.4% 76.8% 79.4% 2018 0,6% Geen 27 van 31 4
Tevredenheid met woning 74.3% 75.9% 74.7% 83.8% 81.4% 2018 -1,6%  Negatief 31 van 31 5
Afstand tot sportterrein 0.7 km 1.2 km 0.9 km 1.0 km 1.0 km 2015 Gelijk  Geen 11 van 393 1
Afstand tot basisschool 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.6 km 2020 Gelijk  Negatief 1 van 355 1/2/3/4
Afstand tot café e.d. 0.6 km 0.7 km 0.7 km 0.9 km 0.9 km 2020 Gelijk  Geen 9 van 355 1
Samenleving
Contact met familie, vrienden en buren 69.6% 68.0% 68.6% 71.1% 69.1% 2020 -0,1% N.B. 206 van 241 2
Vertrouwen in instituties 69.8% 75.5% 66.6% 75.7% 69.8% 2020 6,5% N.B. 89 van 221 3/4
Vertrouwen in anderen 55.5% 68.6% 56.9% 73.7% % 2020 1,3% N.B. 180 van 206 4/5
Vrijwilligerswerk 40.5% 38.3% 34.9% 48.5% 38.6% 2020 -3,2% N.B. 188 van 235 2
Veiligheid
Vaak onveilig voelen 3.6% 3.1% 3.8% 1.7% 1.4% 2019 -0,2% Geen 38 van 40 4
Ondervonden delicten (per 100 inw.) 36.8 46.4 38.7 38.9 30.4 2019 -2,1% Positief 48 van 52 2
Geregistreerde misdrijven (per 1.000 inw.) 68 81 78 69 73 2020 -1,7% Positief 346 van 351 1
Milieu
Natuurgebied (hectare per 1.000 inw.) 2 1 1 1 4 2015 Gelijk  Geen 332 van 381 2
Emissies van fijnstof in lucht (kg PM2,5 /km2) 181,800 433,700 910,900 153,600 122,500 2019 -15,6% Positief 348 van 352 3
Afstand tot openbaar groen 0.5 km 0.4 km 0.4 km 0.3 km 0.4 km 2015 Gelijk  Geen 157 van 393 5
Natuur en bosgebieden (% van totaal opp. land) 13.0% 3.1% 4.1% 2.0% 11.3% 2015 Gelijk  Geen 148 van 393 1
Broeikasemissies (ton CO2-equivalent per inw.) 2.8 8.4 47.0 5.5 4.1 2019 -5,1% Positief 22 van 352 1
Kwaliteit zwemwater binnenwateren 2 (van 4) 3 (van 4) 4 (van 4) 3 (van 4) 4 (van 4) 2020 Gelijk  Geen 218 van 232 5
Kwaliteit zwemwater kustwateren* 3 (van 4) - (van 4) 4 (van 4) - (van 4) - (van 4) 2020 -22% Geen 33 van 37 2
* Voor deze indicator zijn alleen cijfers beschikbaar voor Rotterdam en Den Haag.

Later

Thema's Score
Amsterdam Rotterdam Utrecht Eindhoven Jaar meting Recente ontwikkeling Trend afgelopen jaren Positie t.o.v. alle regio's Positie in G5
Economisch kapitaal
Gemiddelde schuld per huishouden € 95,100 € 102,000 € 76,100 € 102,100 € 93,200 2020 -0,1% Negatief 58 van 352 3
Mediaan vermogen van huishoudens € 13,300 € 8,100 € 5,800 € 17,600 € 22,200 2019 +54,7% Geen 345 van 355 3
Natuurlijk kapitaal
Particulier zonne-energie (Watt per woning) 100 90 80 250 350 2019 +42% Positief 353 van 355 3
Natuur en bosgebieden (% van totaal opp. land) 13.0% 3.1% 4.1% 2.0% 11.3% 2015 Gelijk  Geen 148 van 393 1
Bebouwd terrein (% van totaal opp. land) 58.2% 48.5% 54.5% 44.5% 50.2% 2015 +0,2% Geen 385 van 393 5
Emissies van fijnstof in lucht (kg PM2,5 /km2) 181,800 433,700 910,900 153,600 122,500 2019 -15,6% Positief 348 van 352 3
Fosfaatuitscheiding landbouw N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.  N.B N.B. N.B.
Stikstofuitscheiding landbouw N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.  N.B N.B. N.B.
Groen-blauwe ruimte (per inwoner) 55.7 m2 107.4 m2 190.3 m2 80.2 m2 128.3 m2 2020 -1,4% Geen 353 van 355 5
Menselijk kapitaal
Arbeidsduur (uur per week) N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B.  N.B N.B. N.B.
Hoogopgeleide bevolking 38.9% 51.3% 35.2% 59.2% 43.9% 2020 0,6% Positief 49 van 355 4
Ervaren gezondheid (% (zeer) goed) 76.0% 79.3% 75.2% 83.1% 77.9% 2020 1,7% Geen 303 van 353 4
Sociaal kapitaal
Sociale cohesie (schaalscore 1-10) 5.7 5.7 5.5 5.9 6.0 2019 +0,9% Positief 46 van de 52 2/3

Toelichting

Alle cijfers en de duiding van trends in de tabel zijn afkomstig van het CBS-dashboard.

Voor recente ontwikkelingen en voor de trends is de betekenis van kleuren:

  • Groen: de indicator beweegt significant in de richting die wordt geassocieerd met een stijging van de brede welvaart.
  • Rood: de indicator beweegt significant in de richting die wordt geassocieerd met een daling van de brede welvaart.

Voor positie ten opzichte van andere gemeenten is de betekenis van kleuren:

  • Groen: de regio staat in het bovenste kwartiel van de ranglijst van regio's (meest positieve 25%).
  • Rood: de regio staat in het onderste kwartiel van de ranglijst van regio's (meest negatieve 25%).

Door op de knop 'Toon G5' te klikken worden de achterliggende cijfers van de G5 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven) getoond.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de Brede Welvaart monitor en de weergave in deze tabel, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via de pagina 'Contact'.

Beschrijvingen

Hier en nu

Indicator Beschrijving
Welzijn
Tevredenheid met het leven Deel van de mensen van 18 jaar of ouder dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Tevredenheid met vrije tijd Deel van de mensen van 18 jaar of ouder dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Materiële welvaart
Mediaan besteedbaar inkomen Het mediaan gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden, in euro. Bij de berekening wordt gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van huishoudens. De mediaan is het middelste getal wanneer alle inkomens van laag naar hoog worden gesorteerd.
Bruto Regionaal Product (COROP) Bruto binnenlands product (bbp) in constante prijzen van 2015. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. Dit cijfer is niet op gemeenteniveau beschikbaar, daarom wordt hier het cijfer voor de COROP-regio van de betreffende gemeente weergegeven.
Gezondheid
Overgewicht Percentage personen van 19 jaar en ouder met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Cijfers over lichaamsgewicht zijn gebaseerd op zelf gerapporteerde waarden. De Body Mass Index (BMI) is een maat voor overgewicht, berekend als het quotiënt van het gewicht in kilogram en het kwadraat van de lengte in meters (kg/m2).
Levensverwachting bevolking Levensverwachting in jaren voor de bevolking bij geboorte. Gemiddelde waarde over periode 2016-2019.
Ervaren gezondheid (% (zeer) goed) Percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' naar de vraag algemene gezondheidstoestand.
Personen met één of meer langdurige ziekten Percentage personen van 19 jaar en ouder met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen. Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Arbeid en vrije tijd
Netto arbeidsparticipatie Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking 15 t/m 74 jaar in de bevolking van dezelfde leeftijdsgroep (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Bruto arbeidsparticipatie Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking 15 t/m 74 jaar in de bevolking van dezelfde leeftijdsgroep (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Hoogopgeleide bevolking Percentage van de bevolking van 15 t/m 74 jaar dat hoger onderwijs heeft afgerond (op het niveau van HBO of WO)
Werkloosheid De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Personen van 15 t/m 74 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Vacaturegraad De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen. Het betreft de vacaturegraad aan het einde van het vierde kwartaal. Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Een baan is een werkkring van een werknemer, ongeacht het aantal uren dat gewerkt wordt.
Tevredenheid reistijd van/naar werk Deel van de mensen van 18 tot 75 jaar met een betaalde baan van minimaal 12 uur per week dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.
Wonen
Tevredenheid met woonomgeving Het percentage particuliere huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woonomgeving. De woonomgeving is de omgeving en de buurt waarin een huishouden woont. Particulier huishouden: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De woonruimte wordt niet gedeeld met andere huishoudens. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (in 2018).
Tevredenheid met woning Het percentage particuliere huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woning. Particulier huishouden: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De woonruimte wordt niet gedeeld met andere huishoudens. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (in 2018).
Afstand tot sportterrein De gemiddelde afstand, berekend over de weg, van alle inwoners in een gebied tot een terrein in gebruik voor sportactiviteiten, zoals sportveld, sporthal, zwembad, kunstijsbaan, motorcrossbaan en bos in het sportterrein, inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en tribunes. Het terrein heeft een omvang van minimaal 0,5 hectare.
Afstand tot basisschool De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde basisschool, berekend over de weg. Het basisonderwijs omvat alleen de basisscholen zoals bekend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.
Afstand tot café e.d. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde café, koffiehuis, coffeeshop, discotheek, seks/nachtclub en partycentrum, berekend over de weg.
Samenleving
Contact met familie, vrienden en buren Percentage mensen van 15 jaar en ouder dat gemiddeld minstens een maal per week contact heeft met familie, vrienden of buren. Het gaat hierbij om alle vormen van contact.
Vertrouwen in instituties Percentage mensen van 15 jaar en ouder dat vertrouwen heeft in drie instituties (Tweede kamer, politie, en rechters). De indicator betreft het gemiddelde van de drie scores.
Vertrouwen in anderen Aandeel personen van 15 jaar en ouder dat het eens is met stelling dat de meeste mensen over het algemeen te vertrouwen zijn. Ook wel gegeneraliseerd vertrouwen genoemd.
Vrijwilligerswerk Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft verricht voor organisaties of verenigingen. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Veiligheid
Vaak onveilig voelen % van de bevolking van 15 jaar en ouder dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.
Ondervonden delicten (per 100 inw.) Aantal ondervonden delicten, exclusief ondervonden cybercrime delicten, voor personen van 15 jaar en ouder. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.
Geregistreerde misdrijven (per 1.000 inw.) Geregistreerde criminaliteit per 1 000 inwoners. Betreft misdrijven door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Milieu
Natuurgebied (hectare per 1.000 inw.) Bos en open natuurlijk terrein in hectare per 1000 inwoners. Bos: terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer, inclusief onverharde en half verharde wegen. Natuurlijk terrein: terrein in droge en natte natuurlijke staat.
Emissies van fijnstof in lucht (kg PM2,5 /km2) Jaarlijkse gemiddelde fijnstof emissie naar lucht. Fijnere fractie van fijnstof bestaat uit deeltjes waarvan de diameter kleiner is dan 2,5 micrometer.
Afstand tot openbaar groen De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde openbaar groen, berekend over de weg. Openbaar groen is terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare.
Natuur en bosgebieden (% van totaal opp. land) Bos en open natuurlijk terrein als percentage van de totale oppervlakte land. Bos: terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer, inclusief onverharde en half verharde wegen. Natuurlijk terrein: terrein in droge en natte natuurlijke staat.
Broeikasemissies (ton CO2-equivalent per inw.) Totale broeikasgasemissies (CO2, CH4, N2O, HFK, PFK en SF6) in CO2-equivalenten per inwoner. Eén kg CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg kooldioxide (CO2) heeft. Data betreffen de uitstoot op Nederlands grondgebied, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door Nederlandse ingezetenen. Dit betekent dat uitstoot door Nederlandse ingezetenen in het buitenland niet en uitstoot door niet-ingezetenen in Nederland wel is inbegrepen. Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/waar-worden-broeikasgassen-uitgestoten-
Kwaliteit zwemwater binnenwateren Gemiddelde zwemkwaliteit voor de gezondheid van de zwemmer van de locaties in meren en rivieren, volgens de normen van de vigerende EU-zwemwaterrichtlijn. Een score van 4 staat voor uitstekend, een 3 voor goed, een 2 voor voldoende en een 1 voor slecht.
Kwaliteit zwemwater kustwateren Gemiddelde zwemkwaliteit voor de gezondheid van de zwemmer van de locaties in kust- en overgangswateren, volgens de normen van de vigerende EU-zwemwaterrichtlijn. Een score van 4 staat voor uitstekend, een 3 voor goed, een 2 voor voldoende en een 1 voor slecht.

Later

Indicator Beschrijving
Economisch kapitaal
Gemiddelde schuld per huishouden Het gemiddelde van de schulden van particuliere huishoudens. De schulden betreffen de hypotheekschuld van de eigen woning, studieschulden en overige schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, schulden voor de financiering van de tweede woning of ander onroerend goed.
Mediaan vermogen van huishoudens Het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Stand per 1 januari.
Natuurlijk kapitaal
Particulier zonne-energie (Watt per woning) Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in watt per woning aan het einde van het referentiejaar. Het betreft het vermogen van installaties van zonnepanelen bij woningen gedeeld door het totaal aantal woningen, dus woningen met of zonder zonnepanelen.
Natuur en bosgebieden (% van totaal opp. land) Bos en open natuurlijk terrein als percentage van de totale oppervlakte land. Bos: terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer, inclusief onverharde en half verharde wegen. Natuurlijk terrein: terrein in droge en natte natuurlijke staat.
Bebouwd terrein (% van totaal opp. land) Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen als percentage van totale oppervlakte land.
Emissies van fijnstof in lucht (kg PM2,5 /km2) Jaarlijkse gemiddelde fijnstof emissie naar lucht. Fijnere fractie van fijnstof bestaat uit deeltjes waarvan de diameter kleiner is dan 2,5 micrometer.
Fosfaatuitscheiding landbouw De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest per hectare uitgedrukt in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige verliezen op.
Stikstofuitscheiding landbouw De totale stikstofuitscheiding in dierlijke mest per hectare met aftrek van de stikstof die tijdens mestopslag in de stal en bij opslag buiten de stal is vervluchtigd in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).
Groen-blauwe ruimte (per inwoner) Dit areaal per inwoner omvat groene en/of natuurlijke gebieden in zowel stad als platteland, exclusief de reguliere landbouw en met uitzondering van de Noordzee. Hieronder vallen o.a. stedelijk groen, kleine en grote wateren, landelijk groen zoals bermen, heggen en bomenrijen, bossen en natuurgebieden en gebieden onder agrarisch natuurbeheer. Reguliere landbouw: landbouw zonder natuurbeheer. De reguliere landbouw en de Noordzee zijn in deze indicator niet meegenomen omdat ze vanwege hun omvang de ontwikkelingen in kleinere landschapseenheden compleet zouden overschaduwen. Uitgesloten zijn ook private tuinen en groene daken: hierover zijn onvoldoende data beschikbaar. Deze indicator is ontwikkeld binnen het Natuurlijk Kapitaalrekeningen project en is nog in ontwikkeling.
Menselijk kapitaal
Arbeidsduur (uur per week) Het totale aantal uren dat werknemers en zelfstandigen werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren door verlof of ziekte tellen dus niet mee. De gewerkte uren van werknemers zijn berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen zijn rechtstreeks bepaald.
Hoogopgeleide bevolking Percentage van de bevolking van 15 t/m 74 jaar dat hoger onderwijs heeft afgerond (op het niveau van HBO of WO)
Ervaren gezondheid (% (zeer) goed) Percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' naar de vraag algemene gezondheidstoestand.
Sociaal kapitaal
Sociale cohesie (schaalscore 1-10) De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer de inwoners tevreden zijn over de sociale aspecten van hun woonbuurt. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.