Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Kenniswijzer Atlas voor Gemeenten 2021

De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden. 

/ Algemeen / 421 kB

Kerncijfers Den Haag 2021

De rapportage Kerncijfers, editie 2021, is opgebouwd uit 12 thematische hoofdstukken die trachten een algemeen beeld te schetsen van hoe de stad Den Haag ervoor staat. Alle cijfers zijn eerder gepubliceerd en zijn zo actueel mogelijk. In de meeste gevallen betreft het cijfers over de gemeente, waarin de ontwikkeling in een bepaalde periode weergegeven is. Voor een aantal thema’s zijn vergelijkingen met andere steden gemaakt, of zijn er cijfers op regionaal niveau (zoals Haaglanden of MRDH) gebruikt.

/ Algemeen / 8091742 kB

Kenniswijzer Brede Welvaart

Brede welvaart gaat over 'de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld' (CBS). Het CBS heeft een monitor brede welvaart ontwikkeld; daarmee krijgen we een gestructureerd inzicht voor Den Haag op 8 brede welvaartthema’s en kunnen we ons vergelijken met andere gemeenten. Den Haag 'scoort' relatief laag op sociaal- economische indicatoren maar laat (verrassend!) een gunstige positie zien op sommige indicatoren rond voorzieningen, natuur en milieu.

/ Algemeen / 458 kB

Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2020

November 2020 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2020 is ‘sport’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

/ Algemeen / 354 kB

Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2019

Mei 2019 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2019 is ‘groei & krimp’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

/ Algemeen / 358 kB

Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2018

Mei 2018 - De Atlas voor Gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. Daarin worden de 50 grootste steden van Nederland op verschillende terreinen met elkaar vergeleken. Het thema van 2018 is ‘cultuur’. Deze Kenniswijzer beschrijft de positie van Den Haag ten opzichte van andere grote steden.

/ Algemeen / 361 kB

Kenniswijzer Atlas voor gemeenten 2017

Mei 2017

/ Algemeen / 418 kB