Een ogenblik geduld a.u.b.

Leefbaarheidscirkel

Toelichting op indicatoren van de Leefbaarheidscirkel

Milieu en duurzaamheid

Indicator Toelichting
Aandeel oppervlakte gebied 'aanzienlijk warmer' (percentage) Warmte, droogte en wateroverlast zorgen voor hinder en gezondheidsrisico's en hebben derhalve een negatieve invloed op de ervaren leefbaarheid van een wijk.
Aandeel oppervlakte gebied 'meer dan 10 cm overstroming' (percentage) Warmte, droogte en wateroverlast zorgen voor hinder en gezondheidsrisico's en hebben derhalve een negatieve invloed op de ervaren leefbaarheid van een wijk.
Aandeel oppervlakte gebied uitzakking groter dan 30 cm (percentage) Warmte, droogte en wateroverlast zorgen voor hinder en gezondheidsrisico's en hebben derhalve een negatieve invloed op de ervaren leefbaarheid van een wijk.

Openbare ruimte en voorzieningen

Indicator Toelichting
Meldingen verloedering (aantal) Meer meldingen van verloedering en over de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte zijn een indicatie voor een negatief ervaren leefbaarheid in de wijk.
Meldingen fysieke kwaliteit openbare ruimte (aantal) Meer meldingen van verloedering en over de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte zijn een indicatie voor een negatief ervaren leefbaarheid in de wijk.
Afstand tot huisartsenpraktijk (kilometer) Een kortere afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, basisschool en overige dagelijkse levensmiddelen is een indicatie voor een beter ervaren leefbaarheid in de wijk?
Afstand tot basisschool (kilometer) Een kortere afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, basisschool en overige dagelijkse levensmiddelen is een indicatie voor een beter ervaren leefbaarheid in de wijk?
Afstand tot overige dagelijkse levensmiddelenwinkel (kilometer) Een kortere afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, basisschool en overige dagelijkse levensmiddelen is een indicatie voor een beter ervaren leefbaarheid in de wijk?

sociale cohesie

Indicator Toelichting
Verhuismobiliteit (percentage) Een hoge verhuismobiliteit (het aandeel vertrek totaal op het totaal aantal inwoners van de betreffende wijk) heeft een negatief effect op de sociale binding in een wijk. Sociale cohesie heeft veruit de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag. Personen die een hoge sociale cohesie ervaren, geven een beduidend hoger rapportcijfer voor hoe prettig zij wonen in de wijk dan personen die een lage sociale cohesie ervaren (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Schaalscore Sociale cohesie (0=ongunstig, 10=gunstig) (score) Sociale cohesie heeft veruit de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag. Personen die een hoge sociale cohesie ervaren, geven een beduidend hoger rapportcijfer voor hoe prettig zij wonen in de wijk dan personen die een lage sociale cohesie ervaren (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Gezondheid en leefstijl

Indicator Toelichting
Aandeel personen van 19 jaar en ouder dat zich ernstig eenzaam voelt (percentage) Haagse wijken waar meer mensen hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, hebben een hoger rapportcijfer voor prettig wonen dan wijken waar mensen zich minder gezond voelen. Deze ervaren gezondheid hangt sterk samen met het gevoel van eenzaamheid. Je zou dus ook kunnen stellen dat wijken waar relatief veel bewoners zich eenzaam voelen, mensen minder prettig wonen dan in wijken waar weinig mensen zich eenzaam voelen (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Aandeel personen van 19 jaar en ouder met goede/zeer goede algemene gezondheidstoestand (percentage) Haagse wijken waar meer mensen hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, hebben een hoger rapportcijfer voor prettig wonen dan wijken waar mensen zich minder gezond voelen. Deze ervaren gezondheid hangt sterk samen met het gevoel van eenzaamheid. Je zou dus ook kunnen stellen dat wijken waar relatief veel bewoners zich eenzaam voelen, mensen minder prettig wonen dan in wijken waar weinig mensen zich eenzaam voelen (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Aandeel personen van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (percentage) Haagse wijken waar meer mensen hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, hebben een hoger rapportcijfer voor prettig wonen dan wijken waar mensen zich minder gezond voelen. Deze ervaren gezondheid hangt sterk samen met het gevoel van eenzaamheid. Je zou dus ook kunnen stellen dat wijken waar relatief veel bewoners zich eenzaam voelen, mensen minder prettig wonen dan in wijken waar weinig mensen zich eenzaam voelen (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Criminaliteit

Indicator Toelichting
High Impact Crimes (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Geweldsdelicten (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Diefstallen (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Overlast

Indicator Toelichting
Meldingen overlast jeugd (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Meldingen overlast personen (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).
Meldingen overlast overig (geluid, drugs, conflictbemiddeling) (per 10.000 inw.) Het gevoel van veiligheid en de ervaren overlast van buurtbewoners hebben na sociale cohesie de sterkste relatie met prettig wonen in Den Haag (bron: onderzoek naar Prettig wonen in Den Haag, 2019).

Bewoners

Indicator Toelichting
Aandeel inwoners met een hoge opleiding (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel inwoners met een migratieachtergrond (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel eenpersoonshuishouden (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Gemiddelde leeftijd van de inwoners (leeftijd) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.

Onderwijs

Indicator Toelichting
Aandeel peuters en basisschoolleerlingen die landelijk behoren tot de 15% met het grootste risico op een onderwijsachterstand (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel (nieuwe) voortijdig schoolverlaters (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.

Woningen

Indicator Toelichting
Aandeel particuliere huur- en corporatiewoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Voorraad woningen (BAG) (woningen) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Gemiddelde OZB-waarde van woningen (euro's) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.

Werk en inkomen

Indicator Toelichting
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens (euro's) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel personen met een uitkering (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Aandeel personen (vanaf 15 jaar) met werkloosheidsuitkering (percentage) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
Doelgroephuishoudens met een inkomen tot 130% (huishoudens) Dit betreft de kerncijfers. Over deze cijfers wordt, in tegenstelling tot de andere indicatoren, geen waardeoordeel 'goed' of 'slecht' toegekend in relatie tot de leefbaarheid.
 

Leefbaarheidscirkel

De Leefbaarheidscirkel geeft u een beeld van hoe uw wijk of buurt scoort op diverse leefbaarheidsindicatoren in vergelijking met het gemiddelde van alle wijken of buurten in Den Haag. Bij 'Kies uw wijk' kunt u een wijk kiezen door deze op de kaart te selecteren of door gebruik te maken van de zoekfunctie. De Leefbaarheidscirkel toont vervolgens de scores van de gekozen wijk. Wilt u liever de Leefbaarheidscirkel voor uw buurt zien? Gebruikt u dan de switch boven 'Kies uw wijk' om te veranderen naar 'Buurt' en kies vervolgens de gewenste buurt op de kaart of uit de lijst.

Voor een toelichting op indicatoren van de Leefbaarheidscirkel klikt u op onderstaande button.

Kies tussen ontwikkeling of gebied

Kies een wijk

 
Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de welvaart indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met gemeente Den Haag

 

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in de Leefbaarheidscirkel om meer informatie te bekijken. In de tabel die dan verschijnt, kunt u klikken op het grafiekicoon om een grafiek te tonen met de waarden van alle wijken of buurten, of u kunt klikken op de indicator om naar een dashboard met meer informatie te gaan.

 
 

Toelichting

De Leefbaarheidscirkel is ontwikkeld vanuit de vraag om de data over leefbaarheid ook op buurt- en wijkniveau beschikbaar te hebben, zodat deze kunnen worden benut in het gebiedsgericht werken. De Leefbaarheidscirkel is tot stand gekomen door inzichten binnen en buiten de gemeente over leefbaarheid te combineren. Voor de selectie van onderwerpen en indicatoren is gebruik gemaakt van onder andere het ‘Prettig Wonen in Den Haag’ onderzoek, de Leefbaarometer en gesprekken met de stadsdelen en wijken. Ook de kwalificaties 'slechter' en 'beter' zijn op deze manier tot stand gekomen. Daarnaast heeft bij de selectie ook de beschikbaarheid van data op wijkniveau een rol gespeeld. De indicator 'sociale cohesie' is als enige slechts op het niveau van de stadsdelen beschikbaar. Vanwege het belang van deze indicator voor de leefbaarheid is gekozen om deze waarde over te nemen voor de onderliggende wijken. Een aantal wijken en buurten is niet meegenomen in de Leefbaarheidscirkel. Dit zijn de wijken en buurten die niet representatief zijn, doordat de wijk of buurt minder dan 500 inwoners heeft.

Via deze link gaat u naar de raadsmededeling ‘Stand van zaken en vervolg wijkagenda's’ d.d. 14-1-2021 (in pdf), waarin in het onderdeel ‘Het proces van de wijkagenda’ een directe link wordt gelegd met Den Haag in Cijfers (pagina 2 van 6).

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de Leefbaarheidscirkel dan kunt u contact opnemen met de gemeente via de knop ‘contact’ bovenin de menubalk.