Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Bevolkingsprognose Den Haag 2019

Deze rapportage geeft inzicht in de bevolkingsontwikkeling in Den Haag en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst, met een doorkijk tot 2040. De prognose vormt een belangrijke onderbouwing en bouwsteen voor beleidsontwikkeling, zowel voor de korte termijn (bv. scholenplanning), als voor de middellange en lange termijn (relatie met woningbehoefte, zorgvraag (ouderen) of werkzoekenden). De prognose kijkt niet alleen naar de stad als geheel maar zoomt ook in op de (verwachte) ontwikkelingen op stadsdeel-, wijk- en buurtniveau. Deze wijk- en buurtprognose heeft een kortere termijn horizon tot 2030 en is bedoeld om de demografische effecten van onder meer de feitelijk te verwachten woningbouwproductie in beeld te brengen.

/ Bevolking / 1916 kB

Bevolkingsprognose Den Haag 2018

De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2018. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

/ Bevolking / 612 kB

Bevolkingsprognose Den Haag 2017

De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2017. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

/ Bevolking / 2299 kB