Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

  • Waar komen de cijfers vandaan?

    De bronnen en de bijbehorende bronhouders van de gegevens zijn zeer divers. Bij elk onderwerp wordt in de informatiebalk de bron en de bronhouder beschreven en welke bewerking van de data eventueel heeft plaats gevonden.

    Zo wordt voor bevolkingsgegevens onder meer gebruik gemaakt van ‘bevroren bestanden burgerzaken’ vanuit de gemeentelijke dienst. Gegevens over de Haagse economie worden bijvoorbeeld ontleend aan het Werkgelegenheidsregister Haaglanden (WRH) en gegevens over auto- en motorbezit zijn afkomstig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Gegevens over het verplaatsingsgedrag van inwoners van Den Haag zijn afkomstig van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) en voor de woningvoorraad wordt gebruik gemaakt van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

  • Waarom zie ik niet voor alle onderwerpen de gegevens op buurt- wijk, of stadsdeelniveau?

    Het streven is om de gegevens op een zo laag mogelijk schaalniveau aan te bieden, bij voorkeur op buurt- of wijkniveau. Een aantal gegevens zijn echter alleen beschikbaar op gemeente- of stadsdeelniveau. In dat geval is het dus niet mogelijk om gegevens aan te bieden op buurt- of wijkniveau.