Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Kenniswijzer Haagse Woningmarkt

September 2020 - In de Kenniswijzer Haagse Woningmarkt zijn de hoofdlijnen van de Monitor Haagse Woningmarkt 2019 samengevat die de stand van zaken, de belangrijkste meerjarige trends en ontwikkelingen beschrijft van de Haagse woningvoorraad naar sectoren, de specifieke kenmerken die daarbij horen, het aanbod in die sectoren en voor zover bekend de vraag.

/ Wonen en woningmarkt / 773 kB

Kenniswijzer Ontwikkeling Woningmarkt aanbod koop- en huurwoningen

Mei 2020 - Deze Kenniswijzer gaat in op de vraag of de gevolgen van de Coronacrisis al zichtbaar zijn op de Haagse woningmarkt. Hierbij wordt eerst gekeken naar de algemene ontwikkelingen op de woningmarkt en vervolgens wordt specifiek ingegaan op het aanbod te koop en te huur staande woningen in Den Haag.

/ Wonen en woningmarkt / 651 kB

Kamerbewoning in Den Haag Evaluatie – vervolgmeting 2019

Mei 2020 - In de Nota Voorraadbeleid 2015 heeft de gemeente Den Haag het beleid voor kamerbewoning verruimd. Sinds die tijd is kamerbewoning tot en met drie personen per woning zonder vergunning toegestaan. Voor kamerbewoning met vier personen of meer per woning is een vergunning verplicht. In 2017 is een eerste evaluatie van dit beleid uitgevoerd. Dit rapport beschrijft een vervolgmeting van de situatie in 2019.

/ Wonen en woningmarkt / 2779 kB

Onderzoeksrapport woningleegstand in Den Haag 2015-2019

Januari 2020 - De Onderzoeksrapportage ‘Woningleegstand 2015-2019’ beschrijft de woningleegstand en de leegstandsduur gedurende de jaren 2015-2019. Ook wordt er gekeken naar de kenmerken van de woningleegstand (bouwjaar, eigendom, soort woning, woningwaarde en woninggrootte). Deze rapportage van de gemeente Den Haag laat een beduidend lagere leegstand zien dan de landelijke CBS-cijfers. De relatief grote hoeveelheid aan leegstand erkent door het CBS laat zich verklaren door het gebrek aan inzicht in woningen die in gebruik zijn van instellingen of waarvan de eigenaar in het buitenland woont. Tevens heeft het CBS geen inzicht in enkelen specifieke Haagse omstandigheden.

/ Wonen en woningmarkt / 661 kB

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019

Oktober 2019 - Het rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019’ schetst een beeld van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting in de Nederlandse studentensteden, waaronder Den Haag. Daarnaast is er aandacht voor betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten.

/ Wonen en woningmarkt / 6194 kB

De Haagse woningmarkt 2018, Uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland

Augustus 2019 - Elke drie jaar wordt in opdracht van het ministerie van BZK door het CBS het WoonOnderzoek Nederland (kortweg het WoON) uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de woonsituatie van huishoudens en hun wensen en keuzes op de woningmarkt. Het is de belangrijkste informatiebron voor het woningmarktbeleid van het Rijk. Den Haag heeft aan het WoON2018 deelgenomen. Door extra enquêtes af te laten nemen zijn betrouwbare uitspraken mogelijk over de corporatiesector, de particuliere huursector en de koopsector in Den Haag en in de woonsituatie en woonwensen van de bewoners van deze woningmarktsegmenten.

/ Wonen en woningmarkt / 6988 kB

De Haagse woningmarkt in beeld, WoonOnderzoek Nederland 2015

Juni 2016 - Elke drie jaar wordt in opdracht van het ministerie van BZK door het CBS het WoonOnderzoek Nederland (kortweg het WoON) uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de woonsituatie van huishoudens en hun wensen en keuzes op de woningmarkt. Het is de belangrijkste informatiebron voor het woningmarktbeleid van het Rijk. Den Haag heeft aan het WoON2015 deelgenomen. Door extra enquêtes af te laten nemen zijn betrouwbare uitspraken mogelijk over de corporatiesector, de particuliere huursector en de koopsector in Den Haag en in de woonsituatie en woonwensen van de bewoners van deze woningmarktsegmenten.

/ Wonen en woningmarkt / 1547 kB