Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Werkgelegenheidsmonitor 2018 Den Haag

Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5.

/ Economie / 4212 kB

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2017

Deze Monitor geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in Haaglanden over het afgelopen jaar en de voorgaande 13 jaren.

/ Economie / 13531 kB

Kantorenmonitor 2017

De kantorenmonitor is een jaarlijks verschijnende rapportage over de stand van zaken op de kantorenmarkt in de gemeente Den Haag. De kantorenmonitor biedt cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de Haagse kantorenmarkt en vormt een belangrijke bron van informatie voor het actualiseren of opstellen van kantorenbeleid, kantorenprogrammering, programmering van kantoortransformatie en het maken van afspraken in (boven)regionaal verband.

/ Economie / 720 kB

Havenmonitor 2017

In de monitor wordt gekeken naar de economische ontwikkeling van de Scheveningse haven in de periode 2013-2017. Het gaat dan vooral om de werkgelegenheid gerelateerd aan de visserij, handel, horeca en watersport. Verder wordt gekeken naar de kadebezetting, omzet visafslag, verhuurde ligplaatsen in de jachthaven en aantal bezoekers.

/ Economie / 818 kB

Monitor Toerisme 2017

In de monitor wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Hierbij gaat het om zowel verblijfsbezoeken als zakelijke bezoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van leisure-voorzieningen. De monitor brengt van 2013 tot en met 2017 het aanbod, de bezoekersaantallen en het belang van de sector voor de lokale economie en werkgelegenheid in beeld. Het verblijfsbezoek (meerdaags) is, evenals in andere grote steden, sterk gestegen. Voor het dagbezoek is in Den Haag en de andere steden daarentegen een daling te zien. Verder is gekeken naar de ontwikkeling van de Haagse congressenmarkt en de werkgelegenheid.

/ Economie / 2788 kB

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2016

Deze Monitor geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in Haaglanden over het afgelopen jaar en de voorgaande 12 jaren.

/ Economie / 764 kB

Kantorenmonitor 2016

De kantorenmonitor is een jaarlijks verschijnende rapportage over de stand van zaken op de kantorenmarkt in de gemeente Den Haag. De kantorenmonitor biedt cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de Haagse kantorenmarkt en vormt een belangrijke bron van informatie voor het actualiseren of opstellen van kantorenbeleid, kantorenprogrammering, programmering van kantoortransformatie en het maken van afspraken in (boven)regionaal verband.

/ Economie / 690 kB

Havenmonitor 2016

In de monitor wordt gekeken naar de economische ontwikkeling van de Scheveningse haven in de periode 2012-2016. Het gaat dan vooral om de werkgelegenheid gerelateerd aan de visserij, handel, horeca en watersport. Verder wordt gekeken naar de kadebezetting, omzet visafslag, verhuurde ligplaatsen in de jachthaven en aantal bezoekers.

/ Economie / 764 kB

Monitor Toerisme 2016

In de monitor wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Hierbij gaat het om zowel verblijfsbezoeken als zakelijke bezoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van leisure-voorzieningen. De monitor brengt van 2012 tot en met 2016 het aanbod, de bezoekersaantallen en het belang van de sector voor de lokale economie en werkgelegenheid in beeld. Het verblijfsbezoek (meerdaags) is, evenals in andere grote steden, sterk gestegen. Voor het dagbezoek is in Den Haag en de andere steden daarentegen een daling te zien. Verder is gekeken naar de ontwikkeling van de Haagse congressenmarkt en de werkgelegenheid.

/ Economie / 2302 kB

Binnenstadsmonitor 2018, tussentijdse evaluatie

In 2011 is het Binnenstadsplan 2010-2020 vastgesteld. Om dit plan te verwezenlijken wordt vierjaarlijks een Uitvoeringconvenant Binnenstad gesloten tussen gemeenten en private partijen in de binnenstad (Kamer van Koophandel en Stichting Binnenstad Den Haag). Tussentijds worden de resultaten van de acties uit dat convenant in beeld gebracht.

/ Economie / 3636 kB

Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2018-2019, gemeente Den Haag

Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Gemeente Den Haag heeft Lexnova opdracht gegeven om dit onderzoek zodanig uit te breiden dat het jaarlijks een betrouwbaar inzicht biedt in het ondernemersklimaat van de gemeente Den Haag.

/ Economie / 620 kB