Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Kenniswijzer Haagse Nota Mobiliteit (HNM) 2018

Maart 2020 - De Haagse Nota Mobiliteit (HNM) beschrijft het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Den Haag voor de periode 2011 - 2020 met een doorkijk naar 2030. In de Monitor, die elke twee jaar verschijnt, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het verkeer en vervoer in Den Haag in relatie tot het halen van de beleidsdoelen zoals vastgesteld in de Haagse Nota Mobiliteit. Deze rapportage is de vierde in de reeks en geeft de situatie weer in 2018.

/ Mobiliteit / 535 kB

Kenniswijzer Mobiliteitsstijlen

Februari 2020 - In opdracht van de gemeente heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de mobiliteitsstijlen in Den Haag. Het onderzoek “Speelruimte voor Den Haag” levert inzicht op in de houding en voorkeuren van de inwoners van Den Haag ten aanzien van het gebruik van bestaande en nieuwe (deel) vervoermiddelen. In hoeverre staan groepen bewoners wel of niet open om te kiezen voor meer duurzame vervoermiddelen? Daarnaast levert het onderzoek ook inzichten op over de manier waarop mensen tegen de inrichting van de openbare ruimte aankijken en de bereidheid om die te veranderen. Daarmee helpt dit onderzoek om inzicht te krijgen in de groepen inwoners die open staan voor een transitie in hun mobiliteit en een andere inrichting van de buitenruimte.

/ Mobiliteit / 851 kB