Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Mobiliteit Den Haag 2018-2021

  September 2022 - Het rapport Mobiliteit Den Haag 2018-2021 beschrijft de uitkomsten van vier jaar data van het CBS onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Door deze vier jaar samen te nemen kunnen we ook uitspraken doen op een lager niveau dan gemeentelijk. Het rapport gaat in op verplaatsingen en ritten, modal split, reismotieven e.d.

  / Mobiliteit / 1301834 kB

 • Kenniswijzer Haagse Nota Mobiliteit 2020

  De Haagse Nota Mobiliteit (HNM) 2020 beschrijft het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Den Haag voor de periode 2011-2020 met een doorkijk naar 2030. In de monitor, die elke twee jaar verschijnt, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het verkeer en vervoer in Den Haag, in relatie tot het halen van de beleidsdoelen, zoals vastgesteld in de HNM. Inmiddels is de laatste monitor in de reeks uitgekomen. Deze Kenniswijzer geeft een overzicht van de doelen en de mate waarin deze de afgelopen tien jaar gehaald zijn. 

  / Mobiliteit / 978478 kB

 • Monitor Haagse Nota Mobiliteit 2020

  De Monitor HNM 2020 beschrijft de ontwikkeling van de mobiliteit in Den Haag. Gemeten wordt de vorderingen op weg naar het halen van de beleidsdoelen zoals vastgesteld in de Haagse Nota Mobiliteit. In vier hoofdthema's wordt de ontwikkeling op zeventien indicatoren beschreven. Deze indicatoren maken zichtbaar in hoeverre de beleidsdoelstellingen uit de Haagse Nota Mobiliteit gehaald worden. 

  / Mobiliteit / 22380920 kB

 • Kenniswijzer Haagse Nota Mobiliteit (HNM) 2018

  Maart 2020 - De Haagse Nota Mobiliteit (HNM) beschrijft het verkeer- en vervoersbeleid van de gemeente Den Haag voor de periode 2011 - 2020 met een doorkijk naar 2030. In de Monitor, die elke twee jaar verschijnt, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het verkeer en vervoer in Den Haag in relatie tot het halen van de beleidsdoelen zoals vastgesteld in de Haagse Nota Mobiliteit. Deze rapportage is de vierde in de reeks en geeft de situatie weer in 2018.

  / Mobiliteit / 535 kB

 • Kenniswijzer Mobiliteitsstijlen

  Februari 2020 - In opdracht van de gemeente heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de mobiliteitsstijlen in Den Haag. Het onderzoek “Speelruimte voor Den Haag” levert inzicht op in de houding en voorkeuren van de inwoners van Den Haag ten aanzien van het gebruik van bestaande en nieuwe (deel) vervoermiddelen. In hoeverre staan groepen bewoners wel of niet open om te kiezen voor meer duurzame vervoermiddelen? Daarnaast levert het onderzoek ook inzichten op over de manier waarop mensen tegen de inrichting van de openbare ruimte aankijken en de bereidheid om die te veranderen. Daarmee helpt dit onderzoek om inzicht te krijgen in de groepen inwoners die open staan voor een transitie in hun mobiliteit en een andere inrichting van de buitenruimte.

  / Mobiliteit / 851 kB